Your address will show here +12 34 56 78
Vilkår og betingelser for medlemskab i Aalborg Dinosaurs Disc Golf
Foreningsvilkår og betingelser gældende for:
Aalborg Dinosaurs Disc Golf
Foreningen er en del af:
Aalborg Frisbee Sport Forening
CVR: 32432271

Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra den 1. januar 2019. Aalborg Dinosaurs Disc Golf er herefter kaldt 'klubben'.
§ 1 GENERELT
Prisen for medlemskabet er fastsat og kan ikke ændres i kalenderåret 2019. Dette er gældende for begge typer medlemskab; klubmedlem og støttemedlem. Du er som medlem ansvarlig for, at klubben har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse.
§ 2 INDMELDELSE
Du skal oprette et medlemskab i klubben, ved at indmelde dig online via hjemmesiden. Dit medlemskab i er gældende i det aktuelle kalenderår. Du vil via e-mail eller klubbens medlemsgruppe på Facebook blive notificeret om tidspunkt for fornyelse.
§ 2A MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR
Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab få din værge eller en af dine forældre til at melde dig ind i klubben, dog i dit navn og med dine personoplysningerHvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges betaling af klubmedlemskabet.
§ 3 BETALING
Medlemskab betales med MobilePay via hjemmesiden. Der betales én gang pr. sæson. Trygt og nemt for dig - nemt for os. Hvis du ikke har mulighed for at betale med MobilePay, så kan klubben sende dig betalingsoplysninger til bankoverførsel.
§ 4 PAUSE
Det er ikke muligt at sætte dit medlemskab på pause. Prisen for dit medlemskab er ikke afhængigt af, hvor aktiv du er i klubben. Hvis du ved, at du har vanskeligt ved at deltage, så kan du overveje støttemedlemskab.
§ 5 OPSIGELSE
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Opsigelse sker på det tidspunkt, hvor du skriftligt kontakter klubben, og giver besked om, at du ønsker at opsige medlemskabet. Når du opsiger dit medlemskab, mister du alle dine medlemsrettigheder og fordele. Du vil ikke få refunderet din betaling, men vi siger tak for støtten og ønsker dig velkommen igen. Hvis du bliver medlem igen samme kalender år skal fuldt kontingent betales på ny.
§ 6 FORTRYDELSESRET
Ved oprettelsen af et medlemskab i klubben har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag betalingen blev foretaget. Hvis fristen udløber på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hele kontingentbeløbet vil blive refunderet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette skriftlig henvendelse til klubben.
§ 7 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Al deltagelse i klubregi sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos os. Klubben tager ikke ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre medlemmers handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.
§ 8 DOPING
Ja... doping. Brug af stoffer og metoder omfattet af 'Lov om forbud mod visse dopingmidler' samt sløringsstoffer for anabole steroider ("doping" og "dopingmidler") er selvfølgelig forbudt for alle personer, der deltager i aktiviteter i klubregi. Det samme er gældende for overdragelse og besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab. Du vil ikke få betalingen for dit medlemskab refunderet, og du ønskes ikke velkommen igen.