Logo

Om Aalborg Dinosaurs

Den uendelige historie om Dinosaur’s Disc Club, Aalborg

De første svære skridt
Tirsdag d. 24. jan. 1995 er datoen, hvor der på Nørresundby Gymnasium blev afholdt stiftende generalforsamling i Nørresundby Idræts Forening (NIF). Selve foreningsnavnet bliver først besluttet på det konstituerende bestyrelsesmøde d. 31. jan, men foreningens formål er klart fra begyndelsen, nemlig at tilbyde idrætsgrene, der ikke findes i området i forvejen. I første omgang kurvebold, basketball og ultimate.

Den første bestyrelse består af fmd. René Oskjær, Carsten Skov, begge idrætslærere ved Nørresundby Gymnasium, næstfmd. Sune Fibæk, kasserer René Nielsen samt referent Thorsten Boeck, alle elever ved Nørresundby Gymnasium, og tanken er, at foreningen primært skal være et tilbud til nye og gamle elever på Nørresundby Gymnasium. Dette er skolens ledelse dog ikke umiddelbart indstillet på. Den afviser en anmodning om tilladelse til at benytte skolens faciliteter til træning, og medlemmerne må derfor vente til Aalborg Kommune i april formelt tildeler foreningen træningstid i gymnasiets nybyggede hal.

Hvorfor blev det ultimate?
Initiativtager, René Oskjær, selv tidligere basketball-spiller, havde via sit job som idrætslærer på gymnasiet stiftet bekendtskab dels med kurvebold, og dels, på et kursus med Martin Frederiksen, med ultimate, og havde “set lyset”! Det viser sig dog hurtigt, at kurvebold ikke kan samle mange disciple, men ultimate, derimod, er der mere gang i, og på bestyrelsesmødet d. 22. juni 1995 besluttes det at kalde ultimate-afdelingen for Dinosaurs’ Disc Club. Navnet er inspireret af den amerikanske børne-tv-serie The Dinosaurs, og Baby-Dino bliver, i dukkeform, klubbens maskot. Dino bliver udstyret med hjemmesyet klubtrøje og en disc i hånden, og deltager herefter i alle betydende begivenheder med kommentarer som: “Not the Mama”, “I’m gonna bite you now!” og “Feed my mouth. I’m hungry!”.

Den første træner
Ligeledes på bestyrelsesmødet d. 22. juni ’95 besluttes det at “ansætte” Henrik Thomesen som spillende træner for ultimate-holdet formedels gratis medlemskab af klubben (sparet kontingent kr. 300,- pr år) samt kr. 100,- pr kvartal til dækning af udgifter! Henrik er ud af en passioneret frisbee-familie, og hans enorme engagement i klubben betyder både sportslig og social fremgang for klubben. Han bliver derfor, da han i sommeren ’97 p.g.a arbejde må flytte til København, gjort til klubbens første (og hidtil eneste) æresmedlem.

Sportslige ambitioner
Målsætningen er fra starten, at holdet i løbet af et par år skal være i stand til at blande sig i toppen af dansk ultimate, og denne målsætningen holder på sin vis. I ’97 bliver vi nr. 4 ved DGI-landsmesterskaberne i Vingsted, og vi klarer os generelt ganske godt ved indendørsstævnerne, men der er hele tiden for stor udskiftning i spillerstaben til, at vi rigtig formår at gøre os gældende. Dog kan vi i februar 2001 glæde os over at kunnne deltage med to hold ved Inde-DM i Århus

Ny aktivitet D. 1. august 1999 flyver de første golfdiscs gennem Bundgaardsparken i Aalborg Øst, og Aalborg Frisbee Golf Bane er en realitet. Igen er det René Oskjær, som har “set lyset”, og har taget initiativ til at få etableret den første 18-hullers frisbee-golf-bane i Danmark. P.g.a. en større omstrukturering af parken, et kommunalt kvarterløfts-projekt, lykkedes det dog ikke at få lavet atten huller fra starten, men senest i 2003 skal banen være fuldt udbygget, og dermed kunne tiltrække store internationale stævner.

Skrevet af
René Oskjær
d. 6. feb. 2001

Comments are closed.